தமிழ்நாட்டிற்கு 4 துணை முதலமைச்சர்கள்: கிராம வளர்ச்சி அதிகாரி ‘விடிஓ’ என்று பதவி கொண்டு வருவேன்

தமிழ்நாட்டிற்கு 4 துணை முதலமைச்சர்கள்: கிராம வளர்ச்சி அதிகாரி என்று விடிஓ பதவி

மக்களுக்கு ஆற்றும் பணியை, அதிகாரத்தை பரவலாக்க ஆட்சியை எளிமையாக்க தமிழகத்திற்கு 4 துணை முதலமைச்சர்கள் என்றும், விஏஓ எனும் கிராம நிர்வாக அதிகாரி மாதிரியே, கிராம வளர்ச்சி அதிகாரி என்று விடிஓ என்கிற ஒரு பதவியை கொண்டு வருவேன் என்றும் கூறுகிறார் இந்திய மக்கள் முன்னேற்றக் கட்சி அர்ஜூனமூர்த்தி.

தமிழ்நாட்டிற்கு 4 துணை முதலமைச்சர்கள்: கிராம வளர்ச்சி அதிகாரி 'விடிஓ' என்று பதவி கொண்டு வருவேன்

இந்திய மக்கள் முன்னேற்றக் கட்சிக்கு சின்னம் எந்திரன் ஒதுக்கப்பட்டது. சட்டமன்ற தேர்தல் பிரச்சார வாக்குறுதிகளாக, நாட்டின் வளர்ச்சியுடன் கிராமங்களை இணைத்திடுவோம் என்று கூறியிருக்கும் அவர், தான் ஆட்சிக்கு வந்தால் விஏஓ அதாவது கிராம நிர்வாக அதிகாரி மாதிரி கிராம வளர்ச்சி அதிகாரி என்று விடிஓ என்கிற ஒரு பதவியை கொண்டு வருவேன்.

மேலும், 1. கிராம தன்னிறைவுக்கு “கிராம வளர்ச்சி அதிகாரி” நியமனம். 2. அரசு திட்டங்களை மக்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்பார். 3. திட்டங்களின் பயன்பாட்டினை கண்காணித்திடுவார். 4. ஆயிரக்கணக்கான புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.

தமிழ்நாட்டிற்கு 4 துணை முதலமைச்சர்கள்: கிராம வளர்ச்சி அதிகாரி 'விடிஓ' என்று பதவி கொண்டு வருவேன்

அதே போல், அதிகாரத்தை பரவலாக்குவோம். மக்களுக்கான ஆட்சியை எளிமையாக்குவோம் என்று, தமிழகத்திற்கு 4 துணை முதலமைச்சர்கள் கொண்டு வருவேன்.

அதில், 1.மகளிரை அதிகாரப்படுத்த ஒரு பெண் துணை முதல்வர், 2.அறிவுசார் யுகத்தை எதிர்கொள்ள ஒரு துணை முதல்வர், 3.Dr .அம்பேத்கர் கனவு மெய்ப்பட ஒரு பட்டியலின துணை முதல்வர், 4.அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் இல்லாத சமூகத்திற்கு ஒரு துணை முதல்வர் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார்.

About Vengai Vetri 273 Articles
Vengai Vetri Tamil News

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*